FANDOM


Disambig Ten artykuł dotyczy kraju. Zobacz też: inne znaczenia.


Medal Ten artykuł otrzymał medal, więc na pewno jest bardzo fajny.
Flaga Rawy

Flaga

Rawa (oficjalnie: Wielkie Księstwo Rawowskie) – państwo w północno-zachodniej Polonii ze stolicą w Rawie. Kraj od początku swego istnienia jest monarchią parlamentarną - aktualnie panuje w nim wielki książę Joachim VI.

Historia edytuj

Rawa

Mapa historyczna

Rawa została założona jako linguryjska kolonia nad Zatoką Rawowską. Ze względu na odległe położenie względem Lingurii kontakty między tymi miastami szybko wygasły i Rawa zaczęła rozwijać się całkowicie niezależnie. W momencie rozpadu Imperium Linguryjskiego wokół Rawy istniało już małe państwo obejmujące południowe wybrzeże zatoki i ujście Resu.

W latach 735 - 565 przed nową erą kraj powoli powiększał swoje terytorium zasiedlając niczyje ziemie. Ekspansja odbywała się głównie wzdłuż wybrzeży oraz Resu. Kraj rozwijał się także gospodarczo i militarnie. W 565 roku Rawa zaatakowała Centralię przyłączając do siebie niewielki, lecz dobrze rozwinięty fragment tego kraju. W kolejnych latach Rawa kontynuowała zasiedlanie ziem w kierunku południowym, aż dotarła do granic innych krajów.

W roku 539 Rawa wzięła udział w wojnie o rozpad Centralii. W wyniku tej czteroletniej wojny przyłączono duży terytorialnie i ważny gospodarczo obszar. W latach 525-495 Rawa skolonizowała spory obszar w południowo-wschodniej Bigerii oraz zachodnim Nuvucie, który kontroluje do dziś (tzw. Rawa Wschodnia). W roku 489 przed nową erą Rawa wraz z Polandią i Krusią podbiły Śródlesie. Rawa urosła do rangi mocarstwa - jednak tylko chwilowo.

Z każdym rokiem Rawa traciła na znaczeniu ze względu na nieudolność władców - każdy następca tronu był bowiem jednocześnie wiceksięciem Rawy Wschodniej i nie każdy z nich potrafił odnaleźć się w nowych warunkach. W roku 411 Rawa ponownie związała się z Polandią i zaatakowała Kardocję, dawnego sojusznika. W wyniku tej wojny przyłączono fragment wybrzeża i koniec Półwyspu Lechowskiego. Były to jednak ostatnie zdobycze terytorialne Rawy. W roku 399 niepodległość wywalczył Wschodni Brzeg Vislawii. W roku 373 Rawa została zaatakowana przez Polandię i utraciła spory kawałek ziemi. Kilkanaście lat później odłączył się Półwysep Lechowski.

Autostrady w Rawie

Mapa autostrad w kraju

W roku 307 osłabiona wojnami na wschodzie i widmem braku następcy tronu Rawa podpisała unię w Roosenwiku ze Stanią. Na jej podstawie syn stańskiego króla, Edward z dynastii Ostramowików, wziął ślub z wiceksięciem Rawy Wschodniej, Elmirą. W 295 roku sam został wielkim księciem Rawy, po czym dokonał gruntownych reform. W ich wyniku wiceksięciom Rawy Wschodniej nie wolno było przejmować głównego tronu w sytuacji, gdy w rodzie był jakiś inny możliwy następca. Dało to początek renowacji kraju, a Edward po latach zyskał przydomek "Wielki". Odnoga dynastii Ostramowików zapoczątkowana przez Edwarda II Wielkiego i Elmirę, Rawostramowikowie, panuje w kraju do dziś.

Zobacz też edytuj